Pojištění plodin a zvířat

Pojištění zemědělských plodin

Pojištění zemědělských plodin je určeno všem, kteří se zabývají pěstováním plodin za účelem hospodářského výnosu. Pojistit lze obilniny, olejniny, přadné rostliny, okopaniny, léčivé a kořeninové rostliny, konzumní zelenina, krmné pícniny na orné půdě, trvalé travní porosty, luskoviny, jahody, chmel, vinnou révu, květiny za účelem prodeje, ovoce, chmel, rostliny ve sklenících nebo fóliovnících, semenné porosty okopanin, zeleniny a pícnin, porosty námelového žita a námele, aromatické rostliny. Rizika: živel ( zahrnuje požár, přímý úder blesku, vichřice, krupobití, pád stromu nebo stožáru, pád letadla, sesuv půdy, záplava a povodeň, záplava a povodeň v důsledku přívalového deště, mráz ( vinná réva ), vymrznutí ozimé řepky

Pojištění hospodářských zvířat

Toto pojištění je určeno malým i velkým chovatelům hospodářských zvířat chovaným za účelem hospodářského přínosu. Obecně se pojištění vztahuje na všechna hospodářská zvířata, ale nejčastěji se pojišťují: krávy, prasata, ovce, kozy, koně (připojištění), drůbež, krůty. Hospodářská zvířata lze pojistit na tato rizika: Nákaza ( např. slintavka a kulhavka, mor prasat, BSE), Jiná hromadná onemocnění infekčního nebo parazitárního původu, živelní nebezpečí – zahrnuje požár, přímý úder blesku, výbuch, vichřice, krupobití, pád stromu nebo stožáru, pád letadla, jiná hromadná infekční a parazitární onemocnění, zasažení zvířete elektrickým proudem, akutní otrava zvířete exogenními látkami , katastrofická nebezpečí (záplava a povodeň, sesuv půdy a zřícení skal, lavina), neohlášené přerušení dodávky elektrického proudu, přehřátí organismu zvířete způsobeného extrémně vysokými atmosférickými teplotami a mnoho dalších rizik a připojištěních lze sjednat.

Příjďte do naší kanceláře. Na základě Vašeho zadání Vám připravíme zcela zdarma návrhy od několika pojišťoven, které se zaměřují na toto pojištění. Klient od nás odchází vždy spokojen.

1 Komentář

  1. Pingback: Zvěř v domácnosti nebo chovu?

Přidávání komentářů není povoleno.