Pojištění odpovědnosti je žádané pojištění. Dělí se do dvou základních skupin a to pro občany na RČ a pro osoby podnikající na IČ. Pojištění odpovědnosti obecně řeší především situace, kdy my naším jednáním způsobíme třetí osobě škodu na zdraví, majetku, životě, ušlém zisku apd.

Na RČ známe tyto odpovědnosti, které klient často ve svém vlastním zájmu sjednává. Jedná se o nejčastěji sjednávanou odpovědnost v běžném občanském životě ( lze sjednat buď samostatně, nebo jako připojištění k pojištění domácnosti ), dále odpovědnost z držby z titulu vlastnictví nemovitosti ( lze sjednat jako připojištění k pojištění bytové jednotky, rodinného domu aj ) a také odpovědnost vůči zaměstnavateli z titulu Vašeho povolání.

Na IČ známe více druhů odpovědností a zde v této kategorii je to podstatně složitější. Jedná se např. o odpovědnost obecnou, odpovědnost za výrobek, odpovědnost z retroaktivním datumem, odpovědnost účetních, odpovědnost autodopravce, odpovědnost architektů, právníků, stavebních inženýrů a další. Tato kategorie je velice specifická a vyžaduje přesné zadání.

Naše kancelář Vám zcela zdarma umí dle Vašeho zadání připravit návrh na pojištění odpovědnosti. Vzhledem k velké nabídce si klient u nás vždy vybere. Klient od nás odchází vždy spokojen.