Domácí mazlíčci ( pes a kočka )

Domácími mazlíčky se rozumí pojištění psa, nebo kočky. Je to pojištění, které nám majitelům našich mazlíčků řeší nepříjemné situace, které mohou nastat buď z důvodu, že nám náš mazlíček onemocní, nebo má úraz. V takovém to případě navštívíme veterinárního lékaře, který nám našeho mazlíčka vyšetří a stanový diagnózu.

Na jaká rizika můžeme našeho mazlíčka pojistit? Tak především na onemocnění a úraz. Pojišťovna hradí náklady léčby ať už úrazu, nebo nemoci. Pochopitelně je zde volitelná spoluúčast. Je ale pouze několik pojišťoven na pojistném trhu, které toto atypické pojištění nabízejí. Přesto se poměrně často sjednává, protože ve chvíli, kdy nám náš mazlíček onemocní, nebo má úraz, tak pak to jsou pro nás nemalé náklady spojené s léčbou.

Určitě má toto pojištění smysl. A od toho jsme tady my, abychom Vám na základě zadání zcela zdarma připraly různé návrhy na tento druh pojištění, který chrání Vaše mazlíčka a zároveň Vám pomůže zaplatit případnou léčbu Vašeho mazlíčka.

Klient od nás odchází vždy spokojen, v tomto případě mazlíček.