Pojištění bytového domu je specifické pojištění, které je určeno pro skupinu těchto klientů. Zpravidla se jedná o bytové družstvo, nebo takzvané SVJ, což znamená Sdružení vlastníků jednotek. Tyto právní subjekty odpovídají za bytový fond, což je nemovitost, ale také nebytové prostory v nemovitosti a přiléhající pozemek k bytovému domu.

Na jaká rizika pojišťujeme bytový dům? Jedná se primárně o živelná nebezpečí: povodeň, záplava, vichřice, krupobití, oheň a jeho průvodní jevy, sesuv půdy, zemětřesení, vodovodní škoda, pád předmětu / stožáru, skla, dále odcizení, vandalismus, elektronika ve výtahu, sprejerství a další jiná rizika. Důležitá je také odpovědnost z držby z titulu vlastnictví.

Na jaká rizika se chrání bytový dům? Co se může přihodit ? Mohou v bytovém domě nastat různé nepříjemné události zpravidla způsobené živelnými událostmi jako je povodeň, záplava, oheň aj., ale i odcizením a vandalismem, taktéž může nastat situace, kde se bude uplatňovat pojistné plnění z odpovědnosti. Například: prasklá voda ve stoupačce, která následně vytopí bytové jednotky jednotlivých vlastníků. Tato situace je následně řešena z odpovědnosti z titulu držby.

Příjdte do naší kanceláře a zcela nezávazně Vám na základě Vašeho zadání zcela zdarma vypracujeme nabídky od 10 pojišťoven. Vy si potom sami vyberete tu nejlepší variantu v rámci pojistného trhu v ČR.

Klient od nás odchází vždy spokojen.