120_2066„NOVINKA ODŠKODNĚNÍ“

TOPlist

Znáte hodnotu Vašeho odškodnění? Odškodnili Vás dle Vašich představ? Chcete pomoc? Nic Vás to nestojí!!

Vážení klienti naše kancelář nově pomáhá řešit našim klientům situace, které nás mohou v životě potkat. Jedná se zpravidla o závažné dopravní nehody, nebo trvalé následky, které mohou vnést do našeho života situace, které jsou velmi složité a které neumíme vyřešit.

Proto se můžete obrátit na naši kancelář v Náchodě ul. Palackého 31…

Jedná se o uplatňování následného odškodnění typu:

–          náhrada nákladů léčení (náklady hospitalizace, rehabilitace, poplatky a doplatky za nákup léků, zdravotnických pomůcek a materiálů) dle z. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, a/nebo náhrada nákladů spojených s péčí o zdraví příkazce dle z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

–          náhrada cestovních výloh příkazce a osob jemu blízkých v souvislosti s léčením nebo rehabilitací,

–          náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti (PN)

–          náhrada ušlého zisku (v případě OSVČ)

–          věcná škoda (na věcech, které měl příkazce na sobě, při sobě nebo přepravovaných věcech)

–          odškodnění, které příkazce obdržel před uzavřením této smlouvy.

Pokud nejste spokojeni s dosavadním plněním, tak se obraťte s důvěrou na naši kancelář.

Více informací o naši kanceláři na portále : www.pojistenicohla.cz

Těšíme se na další spokojené klienty.

Zdraví tým Lukáše Cohly