Havarijní pojištění slouží především k tomu, že chrání náš movitý majetek ( např.motorové vozidlo, motocykl, přívěs aj ) proti těmto rizikům: havárie, odcizení, vandalismus, živelné události. Mohou nastat například tyto situace:

* kdy si poškození auta způsobíme sami (pouze havárie)

* auto je poškozeno úmyslně, vykradeno, či zcela odcizeno (odcizení, vandalismus)

* auto je poškozeno živelní událostí (požár, vichřice, krupobití, povodeň…)

Další doplňková pojištění k havarijnímu pojištění: pojištění skel, střet se zvěří, úraz řidiče, pojištění zavazadel, nezaviněná nehoda, živelné události na vozidle, pronájem náhradního vozidla, připojištění zimní výbavy, pracovní neschopnost a hospitalizace při dopravní nehodě.

Výhodou u nás je, že si klient vybírá havarijní pojištění v rámci celého trhu až z 10 pojišťoven. Hraje zde prim mnoho faktorů : pojistné limity, obsah, připojištění, asistenční služby a cena.

Navštivte naši kancelář v centru města Náchoda. Zcela zdarma Vám uděláme propočet na Vaše havarijní pojištění. Pro Vaše auto Vám dokážeme najít výhodnější a levnější havarijní pojištění. Klient odchází vždy spokojen.