Pojištění majetku a odpovědnosti

Pojištění majetku a odpovědnosti

Naše kancelář Vám umí nabídnout z této oblasti pojištění opravdu všechno, co pojistný trh v ČR obsahuje. Tato oblast se dělí na dvě základní skupiny a to je pro klienty – občany, tedy pojištění především na RČ a druhá skupina jsou klienti podnikající na IČ. Velice často se pojištění majetku sjednává k hypotéce. Je to podmínka banky, která vede k realizaci hypotéčního úvěru. (více informací se dočtete v odkazech o hypotéčních úvěrech)

Chraňte si svůj majetek před různými riziky, jako je například nepředvídatelný živel, krádež, loupež, vandalismus, odpovědnost a dalších mnoho rizik, která mohou nastat. Všechna rizika naše kancelář umí pojistit jak občanům na RČ, tak podnikatelům na IČ.

Klienti na RČ si mohou u nás zcela zdarma nechat propočítat tato pojištění: domácnost, bytová jednotka, rodinný dům, bytový dům, rekreační objekt a domácnost. Zajímavostí v rámci trhu jsou domácí mazlíčci (pes, kočka), pojištění odpovědnosti z držby, v běžném občanském životě, pojištění modelářů (škody způsobené drony, dálkově ovládanými modely …), vůči zaměstnavateli, cestovní pojištění

Klienti na IČ si mohou u nás zcela zdarma nechat propočítat tato pojištění: pojištění podnikatelských rizik, pojištění odpovědnosti z titulu podnikání, odpovědnost autodopravce, pojištění nákladu, stavebně montážní činnost, zajímavostí jsou zemědělské plodiny a chov hospodářských zvířat, kulturní akce, trhy…

Výhodou naší kanceláře je, že klient přijde a my umíme klientovi na počkání a zcela zdarma vytvořit dle zadání nabídky z 10 různých pojišťoven, což je pro klienta přínosné. Klientovi ušetříme čas a klient si sám vybere, co je pro něj nejvýhodnější jak po stránce obsahové tak cenové.