Pojištění podnikatelů je velmi rozmanité pojištění, které je sjednáváno dvěma skupinami a to jsou malí podnikatelé, což jsou živnostníci, takzvaně OSVČ. Druhou skupinou jsou velcí podnikatelé. Zde jsou primárně zastoupeny společnosti: s.r.o. a a.s. a další subjekty.

Pojištění podnikatelů nám podnikatelům kryje všechny možné situace, které mohou nastat z titulu našeho podnikání. Jsou to především pojištěné nemovitosti, zásoby, cizí věci převzaté, cizí věci užívané, jakýkoli živel, odcizení, vandalismus, přerušení provozu, peníze v pokladně, posel, pojištění nákladu, stavebně montážní činnost a spousta dalších rizik, které chrání naše podnikání.

Naše kancelář umí klientovi dle zadání zcela zdarma zpracovat nabídky od různých pojišťoven zastoupených na trhu. Zpravidla se klientovi předkládá pět nabídek. Klient si sám svobodně vybere nejpříznivější nabídku, jak po stránce obsahové, tak cenové. Klient z naší kanceláře odchází vždy spokojen.