Jednorázové klady. Je to druh pojištění, kde si klient za určitých podmínek může své finanční prostředky zhodnotit. Pojistný, nebo bankovní trh nám zpravidla umožňuje dvě základní varianty umístění našich volných finančních prostředků. První variantou je umístění finančních prostředků s garantovanou částkou k výplatě. Druhou variantou je umístění finančních prostředků, které jsou vloženy do akciových trhů.

Varianta s garantovanou částkou k výplatě. Jedná se o umístění, kde má klient jistotu, že o své finance nepřijde. Od samého počátku je ve smlouvě uvedeno, jak se finanční prostředky zhodnotí. Tedy je ve smlouvě přímo stanovena částka, která bude klientovi vyplacena při dožití smlouvy. Nejčastěji se sjednává časový horizont 5 let. Lze také sjednat na 1 rok, 3 roky, ale také na 8, nebo 10let. Za určitých okolností lze na jednorázový vklad uplatnit daňový odpočet. Jednoznačně tuto variantu ,,JISTOTY,, doporučuji.

Varianta s umístěním finančních prostředků do akcií. Jedná se o variantu, kde lze za určitých okolností za krátkou dobu vydělat na vložené investici velký zisk. Ovšem stejně tomu může být obráceně, kdy lze za krátkou či dlouhou dobu z vložené investice přijít o značnou část svých vložených finančních prostředků. Osobně tuto variantu klientovi nedoporučuji.

Vážený kliente. Navštivte naši kancelář v Náchodě v centru města. Zcela zdarma Vám na základě Vašeho zadání vytvoříme návrhy na zhodnocení Vašich finančních prostředků. Vše bude pro Vás víc než srozumitelné a transparentní.

Klient od nás odchází vždy spokojen.