Je internet bezpečný?

20160712_082022Není, samozřejmě že ne. Nabízí spousty možností a služeb, ale číhají na něm i všelijaká nebezpečí. Nemyslím přitom na viry. Jenomže, co s tím? Nechodit na něj? Ano, jsou i tací, kteří jej považují za prokletý, chlubí se, že i v moderní době se bez něj obejdou. Proč ne. Ale nám ostatním nabízí spousty vzdělávacích možností, možností obchodu, zábavy, společenských kontaktů napříč celým glóbem … proč jich nevyužít? Protože tam na nás číhají darebáci? A kde ne? Je vůbec místo na světě, kde na nás žádné nebezpečí nečíhá? Kdo se bojí, nesmí do lesa. Kdo chce do lesa, musí být třeba dobře pojištěn – na úrazy, na klíšťata a podobně. EXISTUJE NĚCO PODOBNÉHO I PRO INTERNET?

Na to není odpověď jednoduchá. Pojišťovny internet znají dávno, vždyť každá má svoji stránku, mnohé on-line kalkulátory; vědí, jak důležitý je v reklamě. Že to ale může být i předmět pojištění, toho si všimly teprve nedávno, a rozjezd je dost váhavý. První nabídka pojištění internetových rizik byla směřována až roku 2013 pouze na podnikatele. První pojištění pro občany bylo nabídnuto roku 2015. Od letoška je připravují i další pojišťovny. Některé alespoň ohlásily, že to brzy spustí.

Co nám tedy podle pojišťoven na internetu hrozí? Jsou to především tyto újmy:

  • majetková,
  • právní a
  • na „dobrém jméně“.

Takto poškozeni bychom mohli být hned na čtyřech frontách:

  • nákup zboží,
  • zneužití identity,
  • poškození pověsti a
  • zneužití platební karty.

 Sledování pojistných podmínek naznačí, že pojišťovny se soustřeďují spíš na pojištění právní ochrany uživatele internetu, než na újmy majetkové. Ale je také pravda, že většina internetových škod si vyžádá především právě zásah právníka.

Nákup zboží na internetu:

Velmi slibný trh, ale se spoustou rizik. Zboží může být dodáno špatně nebo vůbec. Obchodník může být podvodníkem, … to jsou rizika, která slibný rozvoj tohoto trhu brzdí. Pojišťovny nabízejí plnou úhradu majetkové škody až do sjednaného limitu.

Jsou tu však omezení:

  • zboží musí být nové, řádně zaplacené a v částce 900,- – 50 000,- Kč;
  • nesmí se jednat o zvířata, rostliny, jídlo, cenné papíry, zbraně, služby, zboží z aukčních portálů a věci k podnikání (ty jsou v těch pojištěních pro podnikatele).

Takže si to musí zájemce opravdu rozmyslet, co od pojištění vlastně očekává. Ale jsou tu i další pojištění:

Zneužití identity:

S množícími se hackerskými útoky si snadno dovedeme představit, že by se to mohlo stát i nám. Ale co na tom pojišťovat? Jde především o obchody sjednané Vašim jménem, zásahy do internetového bankovnictví, nebo získání úvěru na Vaše jméno. Pojišťovny slibují náhradu finančních ztrát do výše limitu. Musí však být opět splněny některé podmínky: především se to musí stát přes internet a neoprávněným použitím Vašich identifikačních údajů, jako jsou rodné číslo, číslo OP, řidičského průkazu apod.

Poškození pověsti:

V době sociálních sítí a chatů není nic jednoduššího, než likvidovat nepřítele „civilizovaně“: šířením pomluv a nepravdivých informací o něm či členech jeho rodiny. Ano, to může člověka stát někdy i zaměstnání, sejde z dobrých obchodních příležitostí … přitom je to tak snadné. TUTO INTERNETOVOU ŠKODU MŮŽETE UTRPĚT, I KDYŽ NA INTERNET VŮBEC NECHODÍTE!

Pojišťovny nabízejí, že zajistí odstranění negativních zpráv o Vás, vypátrání viníka, a dokonce Vám pomohou domoci se omluvy.

Zneužití platební karty:

Tady je podmínkou, že k němu dojde prostřednictvím internetu. Ne tedy u bankomatu. Ani u tohoto rizika nemusíte být uživateli internetu sami.

Pojišťovny se zavazují, že buď zařídí navrácení zcizené částky, nebo ji do výše sjednaného limitu uhradí samy.

Tento typ pojištění je v plenkách. Nabízí jej zatím jen málo pojišťoven. Některé jen jako doplněk k jiným pojištěním. Přesto je to náznak, že i internetová rizika a jejich roli v životě moderního člověka začínají pojišťovny akceptovat, a dá se očekávat další vývoj tohoto produktu, včetně pohybu cen, jakmile se rozvine konkurence na trhu. Nyní lze takové pojištění sjednat cca za 800,- Kč/rok.

PODROBNOSTI SE DOZVÍTE V NAŠÍ KANCELÁŘI, KDE VÁM POMŮŽEME SJEDNAT POJIŠTĚNÍ VHODNÉ A VÝHODNÉ PRÁVĚ PRO VÁS.