14. díl na téma ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – ZÁVĚR: je dobré ho mít?

14. Životní pojištění - 01

13)         SHRNUTÍ, DOPORUČENÍ, ZÁVĚR.

                Ukončíme tedy dnes seriál o Životním pojištění. Zopakujeme si několik základních informací:

                Vyplatí se životní pojištění? Vyplatí. Ale není to spoření. Na druhou stranu NEJDE JEN O SMRT, ALE O ŽIVOT A RIZIKA S NÍM SPOJENÁ. Často si lidé myslí, že jen někam posílají peníze, ale nic z toho pak neuvidí. To je omyl. JSTE-LI POJIŠTĚNI, NEVÁHEJTE ŽÁDAT PLNĚNÍ. Ve smlouvě je však třeba správně rizika namíchat. RIZIKA JSOU STRUKTUROVÁNA – úrazy, trvalé následky, invalidita, dopravní nehody, pracovní neschopnost … Pojistit se jen na jedno riziko, je málo prozíravé. Smlouvu je třeba sjednat tak, aby pokryla veškerá možná rizika.

                Proč je sjednávat? Jsou k tomu dva základní důvody:

1.       Postarat se o sebe a osoby, které jsou na nás závislé, i v případě, že je následkem úrazu či nemoci možnost obživy omezena nebo vyloučena, případně, dojde-li k úmrtí. Dále jde o pokrytí zvýšených nároků na život v případě trvalých následků úrazu a invalidity, nákladná léčení, pobyty v nemocnici i nadstandardní léčba.

2.       Životní a úrazová pojištění se sjednávají i jako doplněk hypotéčních smluv a úvěrů, aby i v případě smrti nebo jiné pojistné události byla zajištěna schopnost finanční závazky splácet. ŽIVOTNÍ A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽE BÝT PŘI SJEDNÁVÁNÍ ÚVĚRŮ VÝHODOU A CELOU OPERACI ZLEVNIT.

               Různé pojišťovny mají zvláštní nabídky i požadavky, proto je třeba vybírat pojišťovnu, produkt a strukturu rizik, aby odpovídali Vašim potřebám a možnostem. Některé pojišťovny nabízejí i zvláštní produkty, které mohou oslovit klienty se specifickými potřebami, ať jde o zvláštní nároky na léčení, nebo o milovníky rizikových sportů.

               Jak si vybrat? Kdo se v tom má ve všem vyznat? PŘECE MY. Proto je tu k Vašim službám naše kancelář. Je naší morální i zákonnou povinností řídit se zájmem klientů, upozornit je na všechna úskalí a připravit nabídku, která je výhodná pro ně, ne pro pojišťovnu. NAŠE SLUŽBY JSOU PRO KLIENTY ZDARMA, A POJISTKU NEPRODRAŽUJÍ, NAOPAK JSME SCHOPNI SJEDNAT I NĚKTERÉ SLEVY A JINÉ VÝHODY. Sjednáním smlouvy u nás naše péče o klienta nekončí, nýbrž začíná. HLÍDÁME PLNĚNÍ I VÝHODNĚJŠÍ PRODUKTY.

Mgr. Jakub Dvořák

Celý text ke stažení v pdf

2 Komentářů

  1. Pingback: 13. díl na téma ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – Milují pojišťovny rizikové sporty?

  2. Pingback: Životní pojištění? Nejde jen o smrt, ale o život!

Přidávání komentářů není povoleno.