11. díl na téma ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – Pojištění smrti, úrazu atd. při dopravní nehodě

11. Životní pojištění - 01

                Každý ví, jak houstne automobilová doprava. A také ví, že to není žádná legrace. Statistiky úmrtí a úrazů při dopravních nehodách vzdor osvětě narůstají. Auta jsou silnější, rychlejší, řidiči suverénnější … Můžete se chovat sebezodpovědněji, nikdy nevíte, co udělá ten druhý. Že nemáte auto? Abyste se stali účastníky dopravní nehody, k tomu je nepotřebujete: i pohybem po veřejných komunikacích se vystavujete riziku, s někým se svezete, nebo pojedete hromadnou dopravou … Na silnicích číhají nebezpečí všelijaká. Konstrukce dopravních prostředků jsou sice bezpečnější, ale nehod a jejich následků rozhodně neubývá. A tak spíš než smrt úrazem či nemocí nám hrozí právě na silnici. A ne jen smrt, i ostatní rizika:

a) Smrt následkem úrazu.

b) Trvalé následky závažného úrazu.

c) Tělesné poškození úrazem.

d) Denní odškodné za následek úrazu.

e) Pracovní neschopnost následkem úrazu.

f) Pobyt v nemocnici následkem úrazu.

                Pojišťovny musely pochopitelně i na tuto skutečnost reagovat, aby své produkty přiblížili potřebám klientů. Oběti dopravních nehod proto různě zvýhodňují. Ale ne všechny stejně a za stejných podmínek.

                Na začátku si například musíte dát pozor, jak je smrt/úraz/invalidita definována: „dopravní nehodou“ nebo „v motorovém vozidle“. Při zběžném přečtení podmínek to může člověku přijít, jako detail, jen slovíčkaření, ale rozdíl je podstatný: v prvém případě vzniká pojistná událost i chodci sraženému při přecházení či jen jdoucímu po chodníku, ve druhém jen tomu, kdo sedí v autě. Zklamání jsou pak nasnadě! Proto je tu naše kancelář, abychom Vás na takové drobnosti včas upozornili.

                Ani model zvýhodnění obětí dopravních nehod není jednotný: někde jsou některá rizika, třeba invalidita, automaticky zvýhodněna dvojnásobným plněním, dojde-li k nim v dopravě, jinde je to samostatně volitelné připojištění, ale za výhodnějších podmínek, nežli je prostá smrt z jakýchkoliv příčin. Vyplatí se proto sjednat vyšší pojistnou částku právě na rizika v dopravě.

                Pojišťovny zpravidla uplatňují karenční (čekací) dobu: pokud Vás povalí auto v den podpisu smlouvy, budete asi zklamáni. Zpravidla se čeká týden. Teprve potom lze nárok na plnění uplatňovat.

                Na druhou stranu je toto pojištění, zvláště tam, kde je volitelné k základnímu pojištění, mnohonásobně výhodné: jste-li pojištěni na úraz, a hospitalizaci + na obojí v důsledku dopravní nehody, plní se z obou (to se týká třeba i smrti a dalších rizik). K tomu je třeba připočítat i plnění z povinného ručení viníkovy pojistky. Pokud utrpíte škodu ve vozidle, jehož majitel měl pojištěné pasažéry, plní se i z této pojistky!

                Ne, nechceme Vám rozhodně malovat, že rozsekat se v autě může být skvělou příležitostí k vylepšení finanční situace. K tomu jsou humánnější metody. Ale je to dobrý způsob, jak se na stále rostoucí rizika v dopravě připravit. Úrazy a ztráty Vás určitě méně bolet nebudou, ale budete je moci lépe kompenzovat.

                Příště si ještě probereme zvláštní připojištění, které některé pojišťovny nabízejí náročným klientům, jako je třeba připojištění „BEST DOCTORS“.

Celý text ke stažení v pdf

1 Komentář

  1. Pingback: Životní pojištění? Nejde jen o smrt, ale o život!

Přidávání komentářů není povoleno.