9. díl na téma ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – Vážné choroby? … I to na nás číhá

9. Životní pojištění - 01

                Trvalé následky úrazu, invalidita, hospitalizace, pracovní neschopnost … co ještě všechno na člověka číhá a na co víc by měl být připraven? Asi ještě na tzv. „vážná onemocnění“. Nestačila by předchozí pojištění? Uvažte sami. Ano, plnění bude už za pracovní neschopnost a hospitalizaci, ale vážná onemocnění vás mohou ne jen vyřadit z výdělečné činnosti, nýbrž mohou i podstatně zvednout vaše finanční náklady. A k tomu stále musíme myslet i na to, že máte třeba nějaké závazky, jako hypotéky, úvěry nebo leasingy. Proto je dobré zamyslet se i nad tímto připojištěním, které nebývá ani tak nákladné. V součtu s ostatními připojištěními však vaši finanční situaci v případě pojistné události výrazně vylepší.

                a) konstantní pč.

                Je to podobné, jako u životních a úrazových pojištění: je úplně jedno, kdy nemoc propukne, vyplacená částka je vždy stejná a je určená především ke krytí zvýšených nákladů. Toto pojištění je dražší, než …

                b) klesající pč.

                Tady je vyplácená částka postupem času lineárně či anuitně podle úrokové sazby snižována, a je určena především ke krytí finančních závazků.

                Obě pojištění je možné kombinovat.

                c) Rozsah krytí (základní a rozšířený)

                Není označení „vážné onemocnění“ příliš vágní? Kdo určí, co je a co není vážným? Jednoduše: seznamy těchto chorob, jejich obecné, přesto jasné vymezení. Ty jsou součástí nabídky ústavů a vzájemně se liší. Při sjednávání smlouvy je proto nutné seznámit se s nimi a porovnat je. To je jedna ze služeb, které pro své klienty děláme.

                Pojišťovny mají zpravidla dvě až tři pásma, do kterých se vejde víc a více těchto chorob. V základním pásmu jsou především onkologická onemocnění, selhání ledvin a mozkové příhody či infarkty. V širších pásmech je toho podstatně více, včetně Alzheimerovy choroby. Bývají zde i choroby, jejichž původcem je klíště. Rozšířeným (i médii šířeným) omylem je, že se pojišťovny vyhýbají placení, jelikož není možné přesně zjistit, které klíště bylo infikované, přitom nemoc musí propuknout do tří měsíců od kousnutí. Takhle přísně se k tomu ale nepřistupuje. Je jen dobré s každým klíštětem jít k lékaři, aby je zadokumentoval. Které konkrétně bylo původcem, to se nezjišťuje.

                Objevuje se i pojem „nádor in situ“. Jde o nádor, který teprve propukl, ale ještě se nezačal šířit. Někde je součástí širšího pásma, jinde se lze na něj za drobný příplatek připojistit.

                Některé nemoci, jako je AIDS a pod, bývají ovšem ve výlukách. Jsou tu i některá ochranná opatření pro pojišťovnu, aby nedocházelo ke spekulacím. Protože se pojištění vztahuje jen na nemoci, které vznikly až po podepsání pojistné smlouvy, je tu i karence, zpravidla půl roku. Teprve na nemoci, které byly diagnostikovány půl roku po sjednání smlouvy, lze uplatňovat nárok na plnění. Pojišťovny také čekávají, zda klient přežije určitou dobu, většinou 14 dní od diagnózy. Pokud by zemřel dříve, nelze toto pojištění uplatňovat. Byla by to jen smrt.

                Naše kancelář doporučuje vždy co nejširší rozsah pojištění. Nebývá to o mnoho dražší, než základní pásmo.

                Plnění z tohoto pojištění vám pomůže ne jen pokrýt výpadky v příjmech a pokrýt zvýšené náklady, ale i dosáhnout na nadstandardní léčbu i dražší, zdravotními pojišťovnami nehrazené výkony.

                Výplatou pojistné částky pojištění zaniká.

                V naší kanceláři pomáháme klientům sjednat takové pojištění z nabídek různých pojišťoven, které nejlépe odpovídá jeho potřebám a pravděpodobným rizikům. Nabídky pojišťoven i podmínky se dost liší.

                Za týden, to je 7. 3. si povíme, jak se ještě zajistit pro případ, že nebude s to pojistné ze zdravotních důvodů platit, pomocí zproštění od placení pojistného (finančních závazků).

Celý text ke stažení v pdf

2 Komentářů

  1. Pingback: 8. díl na téma ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – Invalidita

  2. Pingback: Životní pojištění? Nejde jen o smrt, ale o život!

Přidávání komentářů není povoleno.