8. díl na téma ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – Invalidita

8. Životní pojištění - 01

7)           Již jsme hovořili o možnosti pojištění na trvalé následky úrazu. Nyní si povíme ještě něco o tom, jak se zajistit pro případ, že nás trvalé následky úrazu, případně i nemoci, úplně vyřadí, nebo alespoň omezí ve výdělečné činnosti a v roli živitele. V zásadě se nabízejí tyto varianty:

a) Invalidita následkem úrazu s výplatou důchodu.

b) Invalidita následkem úrazu s výplatou pč.

c) Invalidita následkem úrazu i nemoci s výplatou důchodu.

d) Invalidita následkem úrazu i nemoci s výplatou pč.

        Pojištění invalidity s výplatou pevné jednorázové částky je pochopitelně levnější, než pojištění s výplatou důchodu. Jejím smyslem je pak především vybavení domácnosti pro změněné potřeby pojištěnce (vybavení kompenzačními pomůckami, nebo zajištění bezbariérovosti, nadstandardní služby v rehabilitačních centrech, které nejsou hrazené ze zákonného pojištění atd.).

       Výplata důchodu je o něco dražší. V případě vzniku invalidity přijímá člověk důchod ze zákona. Pojištěním by se měl především dorovnat rozdíl mezi dosavadním příjmem a důchodem ze zákona. Ale existují i další varianty – zatím mluvím o konstantní částce. Je však, stejně jako u smrti, možné sjednat levnější klesající částku. Jejím smyslem je zajistit i při sníženém příjmu v době invalidity splácení finančních závazků, především hypotéčních úvěrů. Opět se takové plnění sjednává buď lineárně, nebo po zadání úrokové sazby anuitně. To je levnější, ale kryje jen tyto závazky. Lze si však u některých pojišťoven sjednat obojí plnění.

     Pojistné je levnější při sjednání pojištění pouze na úraz. I na nemoc je o něco dražší. Dojde-li k úrazu v silniční dopravě, jsou plnění ještě zajímavější, ale o tom později, samostatně. Jen k úrazu nesmí dojít před sjednáním pojištění, a ani nemoc nesmí být vrozená, nebo jí nesmí pojištěnec trpět už při sjednání.

     Nárok na plnění vzniká ve chvíli, kdy je pojištěnému přiznána invalidita od ČSSZ.

     Pokud je vyplacena jednorázová dávka, vyplacením pojištění zaniká, a už se nelze na stejné riziko pojistit znovu.

V případě výplaty důchodu trvá nárok buď do zániku invalidity, nebo do dosažení věku 65 let, nebyl-li sjednán věk nižší. U klesající částky se doba výplaty sjednává na splnění pojištěncových finančních závazků.Částka k výplatě se stanovuje jako roční, ale je vyplácena měsíčně. Je-li sjednáno 24.000,- Kč, obdrží pojištěný každý měsíc 2.000,-.

     Rozlišují se tři úrovně invalidity. U většiny pojišťoven je možné pojistit se už na I. stupeň, u některých teprve od stupně II. Standardně se pojišťuje až III. stupeň invalidity, kde je pracovní uplatnění sníženo o 70 a více %. Ostatní je připojištění, a je o dost dražší. Proto si musí pojistník rozmyslet, zda se mu vyplatí sjednávat pojištění na taková omezení, jestli si i při pobírání zákonného důchodu nějakou práci snadno sežene. Na druhou stranu může pojištěnec čerpat současně z pojištění, invalidity i trvalých následků, pracovní neschopnosti, hospitalizace … (jsou-li sjednány), Což jej dokonale zajistí a je tudíž výhodné. Některé pojišťovny hovoří i o IV. stupni invalidity. To je nestandardní označení III. stupně invalidity, kombinované se sníženou sebeobsluhou, která vyžaduje asistenci druhé osoby. I na náklady poplatků za péči se lze takto pojistit.

     Ačkoliv nevíme, zda nás to někdy potká, je třeba se nad touto možností vážně zamyslet. Zamyslete se nad svými finančními závazky, potřebami rodiny, i svými vlastními požadavky: tento typ pojištění Vám v případě vzniku invalidity umožní jak dostát svým povinnostem, tak se i dobře vybavit a zajistit si důkladné léčení i rehabilitace. Toto riziko rozhodně doporučujeme: zajistí, přitom je cenově dostupné.

     Více nezávazných informací o tomto riziku Vám rádi poskytneme v naší kanceláři.

     Za týden si povíme něco i o vážných onemocněních.

Celý text ke stažení v pdf

4 Komentářů

  1. Pingback: 7. díl na téma ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – Pobyt v nemocnici

  2. Pingback: Životní pojištění? Nejde jen o smrt, ale o život!

  3. Pingback: 9. díl na téma ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – Vážné choroby? … I to na nás číhá

  4. Pingback: 10. díl na téma ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – Zproštění od placení pojistného (finančních závazků).

Přidávání komentářů není povoleno.