5. díl na téma ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – Trvalé následky úrazu

5. Životní pojištění - 01

                Z role živitele Vás však nevyřadí pouze smrt, ale i trvalé následky úrazu, které mohou mírně i výrazně omezit Vaše uplatnění na trhu práce, poznamenat i Váš osobní život. Ačkoliv to peníze nenapraví, moudrý člověk s tím počítá. Ví, že možnosti výdělku budou omezené, výdaje naopak stoupnou (kompenzační pomůcky, úprava bytu, rehabilitace …). Vhodným pojištěním lze dopad na rodinu i sebe podstatně zmírnit. Zatím budeme hovořit o obyčejném úrazu, později si povíme i o tom, jak plnění ovlivní, dojde-li k úrazu při dopravní nehodě.

                Z úrazového pojištění jsou však standardně některé výluky: především jde o úrazy, ke kterým došlo před datem sjednání, nebo takové, které jsou následkem starých úrazů. Některé pojišťovny si dají do výluky i tu část těla, která byla v minulosti poškozena úrazem, ale všechny tak přísné nejsou. Ve výlukách jsou i rizikové sporty a povolání, ale některé pojišťovny umožňují pojistit se na některé rizikové sporty alespoň sezónně.

                Pro úraz neplatí karenční doby, pokud je jasné, že jde o trvalý následek (ztráta orgánu, končetiny…). Jen v některých případech se čeká, bude-li poškození opravdu trvalé.

                Existují dvě pásma plnění podle míry poškození konkrétní části těla, podle míry jejího postižení. Lze si vybrat jedno nebo druhé, nebo je i nakombinovat. Vznikne-li nárok z obou, plnění se potom sčítá!

a)      Trvalé následky úrazu od 0,1 % (0,5%).

Neplatí se pochopitelně každá jizva. Pokud však jizva zasahuje desetinu (u některých pět desetin) procenta na běžně viditelné části těla (třeba ve tváři), vzniká nárok na plnění. Tato varianta je pochopitelně dražší, než následující:

                b) Trvalé následky závažného úrazu od 10 %.

Zde se plní teprve tehdy, kdy trvalé poškození zasáhne desetinu orgánu. To pojištění zlevní.

Pojišťovny mají své tabulky, které jednotlivé části těla oceňují v závislosti na věku a pohlaví.

Trvalé následky se sjednávají zpravidla s tzv. progresí. O co se jedná? Progrese může toto pojištění výrazně zvýhodnit: progrese bývá 4-6 násobná, někde dokonce i desetinásobná. Jak funguje, to si nejlépe ukážeme na progresi čtyřnásobné: je-li poškozena ¼ orgánu, pojistník získá plnou smluvenou částku. Bude-li to ½, má nárok na dvojnásobku; ¾ už je to trojnásobek! Při plném poškození orgánu je to tedy čtyřnásobek. Při vší smůle je to potom slušná kompenzace. Desetinásobná progrese bývá komplikovanější. Podrobnosti o ní raději přímo v naší kanceláři.

                I pojištění trvalých následků jistí člověka pro splácení finančních závazků, jako jsou třeba hypoteční úvěry.

                Pojistit se dá však i pro pouhou dlouhodobou pracovní neschopnost, ale o tom za týden…

Celý text ke stažení v pdf

5 Komentářů

  1. Pingback: 4. díl na téma ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – Smrt následkem úrazu

  2. Pingback: Životní pojištění? Nejde jen o smrt, ale o život!

  3. Pingback: 9. díl na téma ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – Vážné choroby? … I to na nás číhá

  4. Pingback: 11. díl na téma ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – Pojištění smrti, úrazu atd. při dopravní nehodě

  5. Pingback: 10. díl na téma ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – Zproštění od placení pojistného (finančních závazků).

Přidávání komentářů není povoleno.