4. díl na téma ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – Smrt následkem úrazu

4. Životní pojištění - 01

                Že není smrt, jako smrt, o tom jsme již mluvili. Teď podrobněji o důsledcích pro plnění, jaké může mít příčina smrti. Smrt z jakékoliv příčiny je ošetřena „základním pojištěním na smrt“ (1. díl). To je dražší, nežli doplňkové úrazové pojištění, které pokrývá smrt jen následkem úrazu. To se zase liší od pojištění úrazu a smrti následkem dopravní nehody, o kterých budeme hovořit později. Nyní půjde o úrazy, které vzniknou mimo silniční dopravu.

                Zatímco u „základní smrti“ se stanovuje karenční doba (ochranná doba proti pojistným podvodům – např. zemře-li pojištěný před koncem karenční doby, pojišťovna nic nehradí), u smrti úrazem se karenční doba nestanovuje.

                Smrt úrazem nemusí nastat bezprostředně po úrazu, ale pojišťovny si stanovují různé lhůty, do jaké doby k ní musí dojít, aby bylo plnění uznáno. V jedné je to třeba rok, v jiné až tři roky. Při sjednávání životního pojištění je třeba věnovat pozornost i takovým detailům.

                Účel pojištění smrti následkem úrazu je v podstatě stejný, jako u „smrti základní“, ale je zúžena oblast příčin smrti. Nevztahuje se na smrt např. následkem nemoci. Proto je toto pojištění levnější. Pojistník si musí určit, jestli mu v pojistné době hrozí víc úraz, než jiné možné příčiny smrti. Základní smrt se pak dá stanovit na nižší částku a posílit smrt následkem úrazu. V případě smrti úrazem se však obě částky sčítají. Bude-li základní pojištění třeba na 1 milion a pojištění úrazem 2 miliony, obmyšlená osoba (pojistníkem určený příjemce plnění nebo zákonem daný dědic) obdrží 3 miliony!

                Plnění z tohoto pojištění však může ovlivnit, k jaké rizikové skupině patříte. Pojišťovny mají své tabulky povolání a volnočasových aktivit s jejich rizikovostí. Člověk, který se pohybuje např. na stavbách, nebo má dokonce služební zbraň, je okamžitě ve vyšší rizikové kategorii, než třeba úředník, ale i neozbrojený vrátný. Stejný rozdíl je mezi paraglidistou a šachistou. To pojištění pochopitelně prodražuje, pojišťovna si může stanovit výluky, nebo pojištěnce odmítnout. Pokud pojištěnec při sjednávání pojištění, nebo během pojistné doby, dojde-li ke změnám, o rizikových aktivitách pojišťovnu neinformuje, a k smrti dojde právě jejich následkem, může pojišťovna plnění snížit, případně i odmítnout. Některé pojišťovny se ovšem zavazují, že tak ani v takovém případě neučiní.

Úraz může přinést ne jen smrt; mnohem častěji trvalé následky, ale o nich příště.

Celý text ke stažení v pdf

4 Komentářů

  1. Pingback: 3. díl na téma ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – Důchod pro pozůstalé

  2. Pingback: 1. díl na téma ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – k čemu je dobré? – SMRT?

  3. Pingback: Životní pojištění? Nejde jen o smrt, ale o život!

  4. Pingback: 11. díl na téma ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – Pojištění smrti, úrazu atd. při dopravní nehodě

Přidávání komentářů není povoleno.