1. díl na téma ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – k čemu je dobré? – SMRT?

1. Životní pojištění - 01

1)            a)  Základní pojištění smrt (úrazem/nemocí).

Kromě pojištění dětí jde o základní pojištění, bez kterého nelze sjednat další rizika. Smysl tohoto pojištění je především v zajištění partnera či rodiny, pokud hlavní živitel zemře. Toto pojištění lze proto sjednat od 18 do 65 let, tedy pro tzv. produktivní dobu. Doba trvání je zhruba do 75 let, ale některé pojišťovny považují za hraniční věk 70 let, jinde je dokonce možné pojistit se i do 80. Většinou však může pojistník ukončit pojištění i v době kratší, což pojistku zlevní.

Toto pojištění je uzavíráno na minimální částku – někde je to 10, jinde 100 tisíc. Tyto minimální částky samozřejmě situaci rodiny v případě smrti hlavního živitele neřeší. Ale pojistník může položit důraz spíš na rizika. Pojistník si však může stanovit jakoukoliv vyšší částku, samozřejmě, čím vyšší částka, tím vyšší pojistné. Pokud je stanovena vysoká pojistná částka, vyžadují pojišťovny zkoumání zdravotního stavu, aby se předešlo spekulacím. Někdy i doložení příjmů pojistníka. Co je „vysoká částka,“ to je u různých pojišťoven nastaveno také různě. Zkoumáním zdravotního stavu se pak rozumí především vyplnění dotazníku, který pojistník vyplňuje jakoby místopřísežně. Teprve, když v dotazníku přizná nějakou zdravotní komplikaci, bývají vyžadovány odpovědi na další otázky, případně lékařské zprávy. Pojišťovna může zájemce o pojištění také odmítnout, pokud je pro ni rizikový. I v této věci je však přístup pojišťoven různý. Pokud by pojistník nepřiznal zdravotní komplikace, o kterých prokazatelně v době podpisu věděl, a pokud by se právě ony staly příčinou pojistné události, bylo by plnění zkráceno, případně by pojišťovna mohla plnění odmítnout úplně. Ve výlukách všech pojišťoven je bohužel smrt při teroristických útocích a politických nepokojích.

Pojišťovny si také třídí pojištěnce do různých rizikových kategorií podle povolání. Čím vyšší skupina, tím je buď pojistné dražší, nebo se některá rizika ocitají ve výlukách. Například v jedné firmě, kde se pracuje s obráběcími stroji, uzavřeli zaměstnancům kolektivní pojistku. Avšak nejčastějšími úrazy u těchto strojů jsou úrazy očí. Zaměstnanci pak bývají rozčarováni, když zjistí, že právě oči mají ve výlukách! Nepřiznat poctivě profesi a její rizikovost, by mělo stejné následky, jako zamlčení zdravotního stavu. Ze stejného důvodu se pojišťovny zajímají o to, jaké sporty a na jaké úrovni pojištěnec provozuje.

Důležité je ohlídat, zda jde o smrt úrazem, nemocí nebo úrazem i nemocí.

Některé pojišťovny nabízejí i zajímavé varianty plnění, např. možnost vyplacení určité částky ještě za života pojištěného v případě, že je v terminálním stavu a potřebuje zvláštní, nákladnou péči. Pokud by se přesto uzdravil, vyplacené peníze mu už zůstanou.

U životního pojištění je samozřejmě třeba uvést obmyšlenou osobu či osoby, jimž má být a v jakém poměru částka vyplacena. Tyto osoby je možné uvést jménem (Marie Novotná), nebo funkcí (manželka – kdyby mezi tím došlo k rozvodu a novému sňatku, bude bez zásahu do smlouvy novou obmyšlenou třeba Tereza Novotná, nikoliv původní Marie). Tento údaj je však možné zjednodušit zaškrtnutím kolonky „podle zákona,“ tedy podle dědického práva, ale potom je plnění možné, až když proběhne dědické řízení.

Již nyní se můžete těšit na příští díl, kdy Vás zasvětíme do toho, proč pojišťovny nabízejí konstantní nebo klesající pojistnou částku. O co jde a proč to?

Celý text ke stažení v pdf

5 Komentářů

  1. Pingback: Životní pojištění? Nejde jen o smrt, ale o život!

  2. Pingback: 4. díl na téma ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – Smrt následkem úrazu

  3. Pingback: 10. díl na téma ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – Zproštění od placení pojistného (finančních závazků).

  4. Pingback: 9. díl na téma ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – Vážné choroby? … I to na nás číhá

  5. Pingback: 11. díl na téma ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – Pojištění smrti, úrazu atd. při dopravní nehodě

Přidávání komentářů není povoleno.