Z naší praxe – NA CO SI DÁT POZOR PŘI SJEDNÁVÁNÍ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ?

Kasuistika 01

Klientovi je smlouva nabízena s vizí, že na konci pojištění jej čeká cílová částka, kterou si bude moci vybrat. Běžné pojištění se může vedle toho jevit jako ztrátové, protože klient dostává peníze prakticky jen při plnění při pojistné události. V případě bezeškodního průběhu jakoby tratí (fakticky není bezeškodní průběh pravděpodobný).
Skutečnost je taková, že klient se snadno vyváže z pojištění, ale ze spoření se nevyváže beze ztrát. Toto spojení je výhodné pro pojišťovnu, ne pro klienta. Klient má před očima cílovou částku, ale ústav mu ničím negarantuje, že ji opravdu dostane. Ústavu by musel zisk lineárně narůstat, aby klient nějaký zisk měl. V případě ztrát si může ústav legálně pomoct klientovými penězi, neboť klient je částečně v pozici akcionáře: nepodílí se na správě podniku, pouze na zisku, ale i na ztrátách. Tento typ pojištění je neprůhledný. Zprostředkovatel, který jej nabídl, nic neriskuje, protože smlouvy bývají uzavírány až na 30 let. Bude-li klient zklamán, zprostředkovatel už bude třeba dávno po smrti!
KASUISTIKA:
Kancelář navštívil klient s osmi smlouvami u několika ústavů. Šlo o úrazová a životní pojištění spojená se spořením s předpokládanou cílovou částkou 1 milion. Klient platí měsíčně cca 11,5 tisíce Kč! Šetřením bylo zjištěno že klient nemá téměř žádná úrazová pojištění, plnění by bylo jen v případě jeho smrti, nemá zajištěné ani všechny členy své domácnosti. Jeho spoření bylo v zisku ještě pár let po nástupu ekonomické krize, dnes je v hlubokém mínusu, a jen kdyby ekonomika v příštích desetiletích nabrala prudce vzestupný trend, by se vrátila alespoň část vložených prostředků, rozhodně ne všechno, a už vůbec ne očekávaný zisk!
A naše doporučení?
Zastavte se u nás, nebo nás kontaktujte e-mailem, Facebookem, telefonicky … domluvíme si nezávazně schůzku …
Naše motto:
Zamýšlíte se někdy nad tím, kolik platíte za pojištění? Víte, kolik můžete ve skutečnosti ušetřit? … A co je vůbec obsahem Vašeho pojištění?