CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Základem každého cestovního pojištění jsou léčebné výlohy, které jsou pojištěny vždy. Standardně lze za příplatek připojistit vyšší limit plnění pro léčebné výlohy ( tj. zvýšit maximální sumu peněz, kterou pojišťovna zaplatí za Vaše léčebné výlohy v zahraničí).

 

Za příplatek můžete připojistit také :

Svá zavazadla

Konkrétně zavazadla a osobní věci. Pojištění se většinou vztahuje na poškození či odcizení zavazadel. V pojištění je stanovena maximální suma, kterou pojišťovna zaplatí. Tuto sumu naleznete v našem srovnání vždy u položky: pojištění zavazadel.

Odpovědnost

Zvažte zejména sjednání připojištění odpovědnosti za škody na zdraví a na majetku, které na své dovolené můžete způsobit třetí osobě, kde je riziko velkých škod relativně vysoké.

Úrazové pojištění

V případě trvalých následků úrazu nebo smrti následkem úrazu bude Vám/ Vašim pozůstalých vyplacena suma, dohodnutá v pojištění.

Také si můžete připojistit nevyužitou dovolenou, zpoždění letu, únos letadla nebo vaše zvíře.

Pokud chcete sjednat pojištění stornovacích poplatků zájezdu, obvykle tak musíte učinit nejpozději v den zaplacení poslední splátky za zájezd.

Samostatnou kategorií je připojištění sportovní činnosti. Pokud plánujete provozovat sportovní činnost, věnujte pozornost seznamu sportů sporty, které jsou zařazeny mezi základní, rizikové a nepojistitelné se u každé pojišťovny mírně liší. V případě, že plánujete sjezdové lyžování, běžecké lyžování nebo snowboarding na  vyznačených trasách, zvolte připojištění zimního sportu.

Cestovní pojištění máme buď krátkodobé a nebo dlouhodobé tzv. “ roční karty“

Územní platnost je  : Evropa a Svět

Můžete se připojistit buď samostatně s rodinou a nebo  jako skupina.

Věkové kategorie jsou: 0-17 let         18-69let        +70let

Každá věková kategorie má své ceny a u každé z pojišťoven se liší.

 

  • Více informací Vám  podá naše kancelář : HYPOTÉKY.POJIŠTĚNÍ.COHLA, s.r.o.
  • Jsme k zastižení v pracovní dny od  8h – 17h, v sobotu na objednání.
  • www.pojistenicohla.cz