Potřebujeme pojištění proti terorismu?

Na tuto otázku si musí samozřejmě dát odpověď každý sám. Podstatné však je, že už je to možné. Donedávna totiž byla standardně ve výlukách majetkových i nemajetkových pojištění jakákoliv forma občanských nepokojů, zejména pak teroristický útok. Pokud Vás, pojištěné, zranil například fotbalový fanoušek při pouličních bitkách, pojišťovna nic nehradila, a to i tehdy, když jste se bitky přímo neúčastnili, byli jen „v nesprávný čas na nesprávném místě“.

Již jsme psali o několika pojišťovnách, které pružně zareagovaly na obavy občanů po vlně především islámského terorizmu. Odstranily terorizmus z výluk. Postupně se přidávaly další. Osobně si myslím, že našeho občana však víc ohrožují bitky fanoušků, než islámští radikálové. Ale pojišťovny jdou se svojí vstřícností ještě dál:

Novinkou na trhu je pojištění podnikatelů ne jen proti škodám, které způsobí teroristický útok, ale vztahuje se i na škody při občanských nepokojích. I u nás se už stalo, že při různých demonstracích rabovali obchody. To je asi to, co naše obchodníky ohrožuje nejvíc. Ale poškozeno může být i zboží dodávané zahraničním partnerům nebo jeho odbyt v terorizmem zasažených oblastech. Ušlý zisk následkem teroristických útoků mohou zaznamenat například cestovní kanceláře a agentury a další.

NOVINKY O TOMTO PRODUKTU SE DOZVÍTE PŘI NÁVŠTĚVĚ NAŠÍ KANCELÁŘE.