HYPOTÉKU SI NAPLÁNUJTE, DOKUD JE ČAS. Bude složitější hypotéku získat, prosím čtěte……

Vážení klienti, stávající i budoucí, reaguji na změny, které již nastaly, nastanou a které se chystají v oblasti hypotečních úvěrů prostřednictvím bank, a především regulací ČNB. Pokusím se popsat co možná nejsrozumitelněji. Vzhledem k tomu, že kancelář Cohla se hodně specializuje na nabídku hypotečních úvěrů, je mojí povinností Vás s tím vším seznámit.

Jaké změny již nastaly: Významnou změnou, která již nastala k 1. 12. 2016 je, že klient bude muset mít při realizaci hypotečního úvěru (účel např. koupě bytové jednotky, rodinného domu, výstavba rodinného domu, rekonstrukce apod.) nejméně 5% vlastní zdroje, což vyžaduje nemalou vlastní investici. Je pravda, že je zde i spousta výhod pro klienta, co se týká např. možnosti průběžně splácet závazek vůči bance a to formou mimořádných splátek až do výše 25% z jistiny a to je možné vždy k výročnímu dni po prvním roce a v dalších letech. S tím je spojeno i drobné navýšení stávajících úrokových sazeb v průměru o 0,4%. Zde bych byl ovšem opatrný. Domnívám se, že je to reakce, která nebude pravděpodobně dlouhodobá, takže uvidíme. Jsou zde i další změny, které zde neuvádím. Bližší informace podám při jednání.

Nyní již také platí dle nového zákona, že při prodeji/koupi nemovitosti hradí poplatek za převod nemovitosti kupující z kupní ceny ve výši 4%, což je také nemalá částka, ale nelze ji zahrnout do financování. Dříve hradil prodávající.

Co nás čeká: 16. 1. 2017 „prozatím“ vláda ČR projednala zákon, který bude významně posilovat aktivity a mechanismy ČNB ve vztahu k bankovnímu sektoru, tedy k bankám. Jinými slovy, pokud tento zákon projde poslaneckou sněmovnou, senátem a podepíše ho prezident, tak ČNB bude mít nové „pravomoci“ kterými se budou muset banky řídit. ČNB bude moci regulovat bankovní trh a to i trh s hypotečními úvěry. Pravděpodobná změna by mohla nastat již na podzim, či na konci letošního roku.

Další změna, která nastane a je legislativně schválena (ČNB zatím „doporučuje“) je k 1. 4. 2017, kdy žadatel o hypoteční úvěr bude muset mít vlastní zdroje ve výši 10%, bude pro určitou skupinu klientů znamenat složitější dosažení hypotečního úvěru. Dodávám, že zde mohou banky sjednat pro klienty, jen omezené množství těchto hypoték, nebudou to moci dát všem.

Další změna, která již prosakuje a vážně se o ní uvažuje, je otázka „možná“ jednoho roku, dvou, či později…, že se ještě navýší dál procento „vlastních zdrojů“ a to až na 15%, což už může být pro větší skupinu téměř nereálné požádat si a realizovat hypoteční úvěr. Do toho všeho se již nyní významně zpřísňují podmínky a procesy posuzování klienta (bonita, bankovní delikvence apod.) jestli dostane, či nedostane hypoteční úvěr.

Co říct na závěr: se změnami, které se chystají souhlasím. Určitá regulace trhu je potřebná a myslím, že do určité míry racionální. Přehřátí trhu jak, avizuje ČNB by skutečně mohlo nastat, proto mé doporučení je kladné. Věřím, že nové zákony zároveň vynutí i lépe připravené poradce a transparentnější přístup bank ve vztahu ke klientovi.

Klienti neotálejte a využijte stávající podmínky, které jsou, troufám si tvrdit, takové, které se už asi nikdy nebudou na hypotečním trhu v nabídce bank opakovat.

Navštivte kancelář Cohla. Podáme Vám seriózní informace.

Máme otevřeno od pondělí do soboty 8.00 – 18.00. Těšíme se na Vaši návštěvu.

V Náchodě dne 18. 1. 2017 – Ředitel kanceláře: Lukáš Cohla