Celý život budu platit, a ono se nic nestane … POTŘEBUJI POJIŠTĚNÍ MAJETKU?

ziveobrazy1Divadlo Járy Cimrmana slaví 50 let. Nevím, patříte-li mezi jeho příznivce, zažil jsem i naprosté odpůrce divadla, které se zjevně vyžívá v mystifikaci a v psychologickém manipulování s diváky, ale mně se to líbí. Jedno z mých nejoblíbenějších představení je „Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem“. Jeho součástí je scénka s živými obrazy, která se lehce ironicky dotýká otázky pojištění majetku. Vystupují v ní jak rozhodnutí pojištěnci, tak i zarytí odpůrci pojištění, které nepřesvědčí ani to, když vyhoří a vyplaví je povodeň. Pomiňme zoufalce, kteří se sice pojistili, ale neplatili své pojistné včas a ve správné míře.

Scénka vznikla v době, kdy tu pojistný trh nebyl, byla to pouze vzpomínka na doby předkomunistické. Tehdy tu byla jediná pojišťovna s jedinou nabídkou. Dnes je situace podstatně jiná. Mnoho pojišťoven láká klienty nejrůznějšími nabídkami. Postavy z již tak živého obrazu Járy Cimrmana nám ožívají v naší kanceláři. Setkáváme se dokonce i s těmi, kdo jsou rozhodnutí, zvažují, nebo mají radost, že na to pojištění mají. Ale mnoho lidí pochybuje, k čemu je to vlastně dobré, snaží se tlačit cenu co nejníže; nic proti, o to se snažíme také, ale ne na úkor kvality. „Tohle se mi přece nemůže stát“ … „tamto si v případě škody uradím sám …“ říkají lidé. Potíž je i v tom, že dnes se nepojišťují jednotlivá rizika, ale celé balíčky. V jednom balíčku se pak sejdou škody, jako pád stromu, sesuv půdy, pád letadla a další. Ve skutečnosti je to pro klienta výhodné, protože za jednu cenu platí spousty rizik. Ale podezřívavý klient se s námi snaží smlouvat, kdyby se nějak to či ono riziko vyjmulo: „pád letadla, ano, bydlím u letiště, ale odkud by se na mě mohla sesunout půda, když jsem v rovině?“ V balíčcích se ztrácejí, tuší, že jde často o slovíčka, jak je které riziko pojmenované. A tak se někteří nechají pojistit „plně“, jiní „částečně“. Takhle ovšem dnes pojištění definováno není – to si pánové Smoljak a Svěrák vycucali z palce.

Proč a jak si pojistit dům a domácnost? Značná část klientů o tom začne vážně uvažovat, až když se něco stane. Ale jsou i tací, které právě případ, kdy se něco stalo, ale žádného plnění se nedomohli, přivedl k naprostému odporu vůči pojišťovnám a pojišťovnictví vůbec. Kde se stala chyba?

  • špatný výběr ústavu
  • špatná skladba rizik
  • podpojištění
  • pojistné podvody
 Špatný výběr ústavu:

Klienti zklamaní jednou pojišťovnou mají sklon generalizovat: všechny, pojišťovny sledují jen své zájmy, ne zájmy klientovy, vymlouvají se, aby nemusely plnit … Na Facebooku jsem zaznamenal dokonce tvrzení jednoho diskutujícího, že pracoval pro asistenční službu jedné pojišťovny v call centru, a že měli přímo za úkol klienty chytat za slovíčka, aby se pojišťovna vyhnula placení. To samozřejmě vyloučit nelze. Ne všichni hráči na pojistném trhu jsou poctiví. Tak je to ale ve všech oborech. A ano, i ti poctiví chtějí vydělat. Ani pekař nepeče jen z lásky ke klientům a protože ho práce baví. Musí ho i uživit. Vydělat ale neznamená, že klienta napálím a oškubu.

Solidní ústav má jednak dlouhodobou historii na pojistném trhu, už i u nás, ačkoliv tržní hospodářství je u nás relativně mladé. Tím je zřejmé, že se o své klienty stará k jejich spokojenosti. Pojišťovna, která jen vybírá peníze, ale neplní, se na trhu dlouho neudrží. Už z toho je zřejmé, že vydělat se dá i jinak: stálou péčí o klienta, vstřícností vůči klientovi.

 Mnohé pojišťovny, které jsou na trhu krátce, nezřídka nabízející pojištění on-line, lákají pojištěnce na podezřele levná pojištění. Nemají však kapitál, ani ho nemohou vybudovat. Proto pak musejí před plněním kličkovat. Většinou jde o to, odebrat klienty zavedeným pojišťovnám. Pak jim je zase zpátky prodají. Klient je v této hře jen míčkem. Na trhu to pak dělá paseku. Po takových zkušenostech už pak lidé zbrkle ruší málem i pojistky v elektrice.

MAKLÉŘSKÁ FIRMA DLOUHODOBĚ SLEDUJE CHOVÁNÍ POJIŠŤOVEN NA TRHU A VŮČI KLIENTŮM. POMŮŽE VÁM S VÝBĚREM VHODNÉHO ÚSTAVU; i na našem trhu se najdou poctivé pojišťovny. Samozřejmě i ty se budou zajímat o podrobnosti kolem pojistné události, ale jen proto, aby se samy nestaly obětí pojistných podvodů. To je v pořádku, protože i klienti šijí na pojišťovnu všelijaké boudy. Kdyby každé takové žádosti pojišťovna vyhověla, neměla by na plnění skutečně potřebným. Ale je rozdíl mezi opatrností a vyhýbání se plnění.

MY NABÍZÍME JEN PRODUKTY OVĚŘENÝCH ÚSTAVŮ. Jde o zavedené podniky s velkým kapitálem a právě tou dlouhodobou tradicí na trhu.

Špatná skladba rizik:

 I zde je role makléřských kanceláří významná. Právě zde je velký rozdíl mezi nabídkami jednotlivých pojišťoven. Makléř ovšem musí sledovat klientovy potřeby, musí být s nimi obeznámen, musí mu umět z nabídek vybrat to nejvhodnější, zároveň mu i svůj výběr doporučit. Bez arogance, ale klient nemusí vždy přesně vědět, co je v jeho zájmu. Právě ono škrcení pojistného odmítáním různých rizik vede k častým zklamáním, protože čím šířeji je skladba pojmenována, tím je pravděpodobnost plnění vyšší. Klient sice ušetří seškrtáním rizik desítky až stovky korun ročně, ale pak se diví, když to, co se mu přihodilo, v pojistné smlouvě zrovna neměl.

Častým problémem je to, že na záplavu je třeba se připojistit. Ta je ale v jednom balíčku s povodní. Klienti pak někdy spekulují, proč se na to pojistit, když povodeň jim nehrozí. Záplavu však většinou vyloučit nelze. Jde o vystoupení vody z kanálu, nebo zatečení dešťové vody z komunikací do domu, bytu či sklepa. Klient by ji rád samostatně, tedy bez povodně, ale to nejde. Proto si nakonec povodeň se záplavou nepojistí. Pak hledá chybu v pojišťovně, že mu nechce plnit. Zajímavé je, že ani toto připojištění pojistku nijak výrazně neprodražuje. Přesto k ní mají mnozí nedůvěru.

Někteří klienti mají tudíž sklon vsadit všechno na jedno riziko. Dříve, když se pojišťovala jednotlivá rizika, to bylo lehčí, ale pak docházelo k tomu, že se pojistná událost minula s pojištěnými riziky. To je výhodou balíčků, že je v nich pojmenováno všechno, včetně toho, co se vám stát s největší pravděpodobností nemůže. S tím máte pojištěné ale i to ostatní.

 Při revizi pojištění jednoho bytového domu jsem se setkal s tím, že tam byla poměrně vysoká částka na poškození domu, levné pojistné, ale nebyl tam vůbec vandalismus nebo krádež. Dům byl poškozen vychřicí asi jen jednou, zato neustále jim někdo rozbíjel vchodové dveře, několikrát byly ukradeny okapové roury. Pojištění jsem jim pochopitelně předělal, bylo asi o dvě stovky za rok dražší, ale bylo toho tam mnohem víc, včetně vandalismu a krádeže.

Aby nevznikla nedorozumění, sepisujeme podle zákona s klientem záznam z jednání, z něhož vyplývá, co klient požaduje, co a proč jsme mu nabídli a doporučili a co si nakonec sám vybral. Tento dokument pak slouží k řešení případných sporů, jistí klienta i nás.

 Podpojištění:

 Je to velmi častý důvod, proč likvidátor pojišťovny rozhodne neplnit vůbec, nebo jen částečně. Máte-li dům pojištěný na 2,5 milionu, když má hodnotu 5 milionů, je pojištění nedostatečné. Některé ústavy vám vůbec neumožní se podpojistit, jiné ano, ale s tím rizikem, že i pojistná částka bude oproti sjednané jen poloviční. To by asi bylo to cimrmanovské „částečné pojištění“. Na to je třeba myslet už při samotném sjednávání.

Zde je ovšem problém značně subjektivního posouzení hodnoty majetku. Dům, nebo domácnost, kterou Vám jeden ústav pojistí na 5 milionů, Vám jiný pojistí na miliony 3. Na druhou stranu to pětimilionové může být levnější. Dokonce můžete dostat za pořádné pojištění a propojištění i nějaké slevy.

Klienti svůj majetek spíš podhodnocují. Pojišťovny však mají své ohodnocovací tabulky, které vycházejí z různých ukazatelů: velikost, poloha a prostředí, takže se její stanovisko nedá úplně předvídat, málo kdy se pak kryje s názorem klientovým. Je však dobré dát si poradit. Jinak jsou s plněním problémy. Na druhou stranu o moc dražší takové pojištění nebývá. Spíš jde o klientův pocit, že ušetřil, ale je to pak za cenu velkých zklamání.

Problém je i v tom, že hodnota majetku se průběžně mění. Dokonce jsem při revizi pojištění domu narazil na případ, kdy klient měl pojištěný dům, jako rozestavěný, ale dávno už  v něm bydlel, dokonce ho všelijak dostavěl a doupravil. Měl i jiné číslo popisné než v době sjednání. Pokud by se mu něco přihodilo, s žádným plněním by počítat nemohl. To je důvod, proč je třeba majetkové smlouvy minimálně jednou za pět let nechat zkontrolovat. I OD TOHO JSME TU PRO VÁS ZDE.

Občas se setkáváme s pojistnými smlouvami i víc, jak 10 let starými, někdy z dob monopolu České Pojišťovny. Od té doby se však zákony o pojišťovnictví měnily několikrát, naposledy v 1. 1. 2014. Takto sjednané smlouvy by nemusely být platné, i když je pojistník poctivě už leta platí! NEVÁHEJTE JE K NÁM PŘINÉST KE KONTROLE.

Pojistné podvody:

Jako nabízíme poctivé pojišťovny, tak také pracujeme jen s poctivými klienty. Před klienty ručíme za výběr pojišťovny, které pak ručíme za klienta. I když jsme o poctivosti svých klientů přesvědčeni, pojišťovny jsou ostražité, ale to klient vůči nim také. Pojišťovny nemohou vědět, že jste poctiví, když se je prakticky denně snaží někdo napálit. Lidé si někdy sami poškozují dům, aby získali plnění. Občas i navádějí makléře, aby s nimi sjednal smlouvu na již poškozenou nemovitost s tím, že se škoda nahlásí později, nebo že se posune datum sjednání smlouvy před událost. To vše by byl podvod. Dnes je navíc díky technickému vybavení možné většinu takových podvodů odhalit. Bohužel i ti, kdo vědomě páchají podvody, mívají pocit, že je odmítnutím plnění pojišťovna poškodila. JAKO JSME ČESTNÍ VŮČI VÁM, JSME POCTIVÍ I VŮČI POJIŠŤOVNÁM. PDVODNÉ SMLOUVY NESJEDNÁVÁME.

Nepoctivosti některých pojištěnců vedou ke zvýšené ostražitosti pojišťoven, čímž pak trpí ti poctiví. Je však třeba vzít vážně, že se takové věci dějí a i pojišťovny se chrání. Vede to ke vzájemné podezíravosti, která se klientů někdy nepříjemně dotýká. Ale s tím se asi nic dělat nedá. Pokud je klient poctivý, skutečně utrpěl škodu, MAKLÉŘSKÁ FIRMA, KTERÁ O NĚJ PEČUJE, SE JEJ I PŘED NEDŮVĚŘIVOU POJIŠŤOVNOU ZASTÁVÁ.

Potřebuji pojištění?

To si musí klient rozhodnout sám. My nikoho do ničeho netlačíme. Samozřejmě doporučujeme, přesvědčujeme, proč je dobré být pojištěn. Někdy lidé odmítají, že nevědí, zda se jim něco stane. Ale ano, pojišťovna pojišťuje jen náhodné škody. Proto je předvídat nelze. Můžeme si však snadno spočítat, co všechno hrozí. Pojistným se vytváří základ pro plnění Vám i jiným pojištěncům. S tímto kapitálem se dále podniká, aby se zhodnotil, což peníze dané stranou do hrnku pro všechny případy nedělají. Když pak uplatňujete nárok na plnění, může pojistná částka přesáhnout i to, co za život na pojistném vydáte. Ale je právě třeba mít ta rizika dobře sjednána. Pak se Vám vyplatí. Že nemáte jistotu, že na Vás neudělá pojišťovna dlouhý nos? I O TO SE MAKLÉŘSKÁ FIRMA STARÁ. PROTO JE DOBRÉ SVĚŘIT SE JEJÍ PÉČI.

Mgr. Jakub Dvořák

p.s.: Divadlu Járy Cimrmana tímto k padesátinám srdečně gratulujeme 🙂